Birikim Dergisi
 
 
Güncel Makaleler
Bu sayıda
İçindekiler
Geçen Ayın Birikimi
(3-9) Zifiri Karanlığında IŞİD
Ömer Laçiner

Suriye, Irak ve "İslam devleti"
(9-24) IŞİD ve benzerlerine dair
Seda Altuğ

Kürt hareketi
(24-33) Kürt siyasal hareketi - bir durum muhasebesi: Barışı örgütlemek
Arzu Yılmaz

Bir portre: Ahmet Davutoğlu
(33-42) Restorasyon hareketinin başbakanı: Ahmet Davutoğlu
Ömer Turan, Sevgi Adak

Orta Sınıf
(42-56) Orta sınıfı anlamaya dair bir metod önerisi ve ekonomi politik mülahazalar (I): Orta sınıfı niçin öldüremeyiz?
Sinan T. Gülhan
(56-70) İntihar süsü verilmiş cinayet: Prekaryanın intiharı
Aslı Vatansever
(70-78) Orta sınıflar: Kuruluştan filistenizme
Barış Özkul
(78-83) Orta sınıfın kültürel dünyası: İnceltilmiş kabalık
Derviş Aydın Akkoç
(83-87) Kürt orta sınıfların mekânsal teşekkülü: Diyarbakır Diclekent'in dönüşümü örneği: Ortaokuldan terklerin orta sınıf çocukları
Mehmet Atlı
(87-90) Orta sınıfın park sorunu
Hakan Bıçakcı
(90-96) Çin'de orta sınıf tartışmalarına bir bakış
Sırma Altun

Geçmişle hesaplaşma
(96-104) Yurtta savaş, dünyada savaş hüküm sürerken barışma ihtimalinin ruh hali üzerine notlar: Yan yana, bir arada
Ayşe Devrim Çıngı Başterzi

ABD'de isyan
(104-110) Irk, politika ve adalet üçgeninde Ferguson olayları
Emre Sencer

Anma
(110-112) Sencer Divitçioğlu, işi "muamma çözmek"
Ayşe Buğra
<< Sayı 306
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
BİRİKİM YAYINLARI
Binbirdirek Meydanı Sok. İletişim Han. 7/4 34122
Cağaloğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 5162260 Faks: (0212) 5161258