Birikim Dergisi
 
 
Güncel Makaleler
Bu sayıda
İçindekiler
Bu sayıda...
(3-25) Robert Castel’in ardından
Verda İrtiş, Cem Özatalay

-
(26-42) Angaje bir sosyolog: Robert Castel
Francis Bailleau
(43-50) Psikanalizmden neoliberalizme: Robert Castel ve kesintiyi reddetmek
Nazlı Ökten Gülsoy
(51-81) Riskli grupların yönetimi ve supermax hapishaneler: Psikiyatrinin dönüşümünden yeni cezabilime riskin idari bir araç olarak kullanımı
Seçil Doğuç
(82-104) Robert Castel’de mensubiyet yitimi kavramı
Olivier Gajac
(105-129) Toplumun sınırlarında: Neoliberal kentsel dönüşüm ve genel ahlâk kıskacında trans kadınların mensubiyet yitimi
Emrah Karakuş
(130-151) Türkiye’de ücretliler toplumunun başkalaşımları
Cem Özatalay
(152-174) Ücretliler toplumunun dönüşüm sürecinde sendikalar ve sendikal aidiyetler: İşçi sınıfı yenildi mi?
Işıl Erdinç
(175-184) “Bu bir Tarlabaşı yazısı değildir”: Enformel Kürt emeğinin İstanbul hikâyesi
Polat S. Alpman
(185-194) Robert Castel ile söyleşi: “Birey asla desteksiz var olamaz”
Stéphane Bou, Philippe Corcuff
(195-222) Teoloji ile antropoloji arasında Antikapitalist Müslümanlar
Serdar Şengül
(223-255) Kız kaçırma, kız kurtarma: Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Mütareke yıllarında İstanbul’da Ermenilik ve Müslümanlık
Lerna Ekmekçioğlu

Kitap eleştirisi
(257-262) Tango: Tutku’nun Ekonomi Politiği
Neşe Gurallar

Abstracts
(263-270) ABSTRACTS (İngilizce Özetler)
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
BİRİKİM YAYINLARI
Binbirdirek Meydanı Sok. İletişim Han. 7/4 34122
Cağaloğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 5162260 Faks: (0212) 5161258