Birikim Dergisi
 
 
Güncel Makaleler
Bu sayıda
İçindekiler
-
(3-5) Bu sayıda...
Elif Ekin Akşit
(6-35) Halkevi sahnesinde ‘yeni Türk kadını’: 1930’lu ve 1940’lı yıllarda kadınlı-erkekli yeniliklerin ‘sahnelenmesi’
Alexandros Lamprou
(36-58) Erken Cumhuriyet döneminde sosyolojik kavramların ve siyasi pozisyonların dönüşümü bağlamında Halkevleri
Erhan Berat Fındıklı
(59-86) Hastalık, ulus ve felaket: Türkiye’de frengi ile mücadele (1920-1950)
Murat Arpacı
(87-109) Cumhuriyet döneminin gizli konuşmaları (1936-1937)
Sevim Odabaş
(110-136) “Hayal edilmiş coğrafya”da ezber bozan bir İngiliz Oryantalist: David Urquhart, Osmanlı modernleşmesi, temenna ve Türk hamamı
Nazan Çiçek
(137-154) Hayat’ın yıldızları: 1950’lerin Türkiyesi’nde tüketim kültürü, futbol ve şöhret
Sevecen Tunç
(155-175) Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ
N. Gamze Toksoy, Esra Kaya Erdoğan
(176-188) Türkiye’de ailecilik, biyosiyaset ve toplumsal cinsiyet rejimi
Ece Öztan
(189-213) Peripatetik gruplar ve kentsel mekâna ilişkin yerleşme stratejileri: Ihlamur Deresi, Küçükbakkalköy, Hasanpaşa, Unkapanı ve Kuştepe örnekleri
Egemen Yılgür
(214-235) AKP’nin çözüm politikasında dinin rolü: Uzlaştırıcı mı? Kurucu mu?
Elçin Aktoprak

Literatür Eleştirisi
(236-257) Sosyal demokrasi akademik literatürü üzerine bir inceleme
Yunus Emre

Abstracts
(258-264) ABSTRACTS (İngilizce Özetler)
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
BİRİKİM YAYINLARI
Binbirdirek Meydanı Sok. İletişim Han. 7/4 34122
Cağaloğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 5162260 Faks: (0212) 5161258