Anasayfa > Duyurular

"Post-post-Kemalizm" Tartışması

Türkiye'nin siyasi rejiminin, yapısının, "kültürü"nün tahlilinde, Kemalizm eleştirisi ve Kemalizmi "aşma" çabası,.önemli bir merhale oluşturdu. İlker Aytürk'ün Birikim'in 319. sayısında (Kasım 2015) yayımlanan makalesi, Kemalist paradigmayı aşan bu post-Kemalist paradigmanın, bir kazanım veya "ilerleme" oluşturmakla beraber, bizzat eleştiriyi gerektiren zaafları veya "abartıları" içerdiğini ileri sürüyor; bu bakımdan onu da aşan bir "post-post-Kemalst" paradigmanın arayışına giriyordu. Sosyal teoriyle ilgili bu tartışmanın, kuşkusuz doğrudan Kemalizmin tahliliyle ilgili imaları, "getirileri" de olabilecektir. Bu konuyla ilgili 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 10 Şubat 2020 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.

"50. yıldönümünde 15-16 Haziran"

Modern Türkiye tarihinin en büyük işçi eylemliliklerinden -birincisi değilse- birisi olan 15-16 Haziran üzerine, 50. yıldönümünde, yeniden düşünmek istiyoruz. Tam olarak "ne" olmuştu? Bu sarsıcı eylemlilik (protesto... ayaklanma... direniş...), işçi sınıfının oluşum tarihinde nasıl bir moment teşkil ediyordu? İzleyen 70'lerin kitlesel sol hareketinde nasıl bir iz bıraktı? Sınıfsal, toplumsal ve "akademik" hafızada nasıl bir iz bıraktı? Bütün bu sorulara yanıt arayan 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 10 Mayıs 2020 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.