Anasayfa > Duyurular

- 04 -
Haziran
2018

Sol Popülizm

Birikim’in sonbahar sayılarında “sol popülizm” tartışmasına yer vereceğiz. Popülist liderlerin ve hareketlerin yükselişe geçtiği iddiasını pek çok düşünür dile getiriyor. Kimisi kavramın sol ve sağ versiyonlarını ayırt etmeden bu yükselişi bir felaket alameti sayarken, bazıları liberal demokrasinin restorasyon imkânı olarak görüyor. Peki popülizmin alternatif bir sol yorumu ne tür imkânlara kapı aralayabilir? Sağ ve sol popülizmi hemzeminleştiren ana-akım politik yoruma nasıl bir sol popülist yorum ile mesafe alınabilir? Karşılaştırmalı muhasebeler bize, bilhassa Türkiye özelinde ne söyler? Türkiye’de bir sol popülizm deneyiminin ana hatları, böyle bir dert olacaksa, nasıl kurulabilir? Bu soru(n)ları tartışacak metinlerinizi 15 Ağustos 2018'e [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.

- 30 -
Ekim
2017

"200. yaşında Marx ve 50. yılında 68 hareketi"

Birikim'in Mayıs-Haziran 2018'te yayımlanacak olan 349.-350. sayısının dosya konusu "200. yaşında Marx ve 50. yılında 68 hareketi" olacak. Marx'ın hep zikredilen "güncelliği" ile, "bugün" neyi kastediyoruz? Marx'ın düşünsel mirasını ayrıştırmanın (genç-olgun vd.) bize öğreteceği bir şey olabilir mi? Marx'la Marksizm veya Marksizmler arasındaki farkları yeniden düşünmeli mi? 50. yıldönümünde '68 hareketi hakkında, nostalji ve hamasetin ötesinde ne söylenebilir? Bir tarihsel an olarak anlamı neydi? Yeni bir devrimci moment miydi? Neticede sistemin onarımına mı yaradı? Geçtiğimiz onyıllardaki yapılan mebzul miktardaki muhasebenin bir muhasebesi... Türkiye bağlamında, ayrıca "bizim" '68'imizin Batı'yla mukayesesinin ve '68'liler-'78'liler mukayeselerinin bir muhasebesi vb. başlıklardaki 3000 ila 5000 bin kelimelik yazılarınızı 15 Nisan 2018 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.

- 30 -
Ekim
2017

Kültürel Hegemonya ve İktidar

Birikim'in Mart 2018'de yayımlanacak olan 347. sayısının dosya konusu, kültürel iktidar olacak. İktidarın kültürel hegemonya iddiası ve bunla ilgili sürekli bir "eksiklik"ten yakınması, bize neyi anlatıyor? Bu yakınmaya bağlı olarak Batıcı-Kemalist kesime ve sola atfedilen "kültürel iktidar" ve "kültürel elit" imgeleri nasıl bir işlev görüyor? "İhya ve inşa" şiârının söylemsel anlamı, programı ve "gerçekliği" nedir? Konuyla ilgili 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 10 Şubat 2018 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.