Anasayfa > Duyurular

"50. yıldönümünde 15-16 Haziran" Dosyası için Yazı Çağrısı

Modern Türkiye tarihinin en büyük işçi eylemliliklerinden -birincisi değilse- birisi olan 15-16 Haziran üzerine, 50. yıldönümünde, yeniden düşünmek istiyoruz. Tam olarak "ne" olmuştu? Bu sarsıcı eylemlilik (protesto... ayaklanma... direniş...), işçi sınıfının oluşum tarihinde nasıl bir moment teşkil ediyordu? İzleyen 70'lerin kitlesel sol hareketinde nasıl bir iz bıraktı? Sınıfsal, toplumsal ve "akademik" hafızada nasıl bir iz bıraktı? Bütün bu sorulara yanıt arayan 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 10 Mayıs 2020 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.

“Türklük Sözleşmesi” Dosyası için Yazı Çağrısı

Birikim’in Ocak 2020’de yayımlanacak 369. sayısında “Türklük Sözleşmesi” etrafında tartışmalara yer vermeyi planlıyoruz. Barış Ünlü'nün yaklaşık iki yıl önce çıkan kitabı Türklük Sözleşmesi, Türkiye'de milliyetçilik, ırkçılık-ayrımcılık üzerine tartışmaları yeni bir zemine oturttu. Bu tartışmayı geliştirmek için hangi soruları sorabiliriz? Türkiye'de ırkçılığın, milliyetçiliğin, yurtseverliğin yeniden üretimini nasıl teşhis edebilir, ne derece ayrıştırabiliriz? "Türklük sözleşmesi", "kurucu" bir akitse, tadil edilebilir mi, veya "istisna akitleri" var mıdır? "Türklük sözleşmesi" tezi, "öz-yıkımcı" denebilecek bir ideolojik-duygulanımsal yönelime açılma riskini taşır mı? Bu ve benzeri sorular doğrultusunda dosyamıza katkı bulunmak isterseniz, 3.000 ila 5.000 kelimelik yazılarınızı 10 Aralık 2019’a kadar [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.

“Toplumsal Hareketler” Dosyası için Yazı Çağrısı

Birikim’in Aralık 2019’da yayımlanacak 368. sayısında “toplumsal hareketler” tartışmasına yer vermeyi planlıyoruz. Yaklaşık son on sene içerisinde, Tunus’tan Mısır ve Suriye’ye “Arap Baharı” olarak çerçevelenen ayaklanmalardan İşgal Et, Öfkeliler, meydan hareketleri, forum grupları ve Sarı Yeleklilere uzanan eylemlilikler kendi tekilliklerine indirgenemeyecek kadar benzerlik taşımakla birlikte, öncelleriyle aynılaştırılamayacak kadar da farklılıklar barındırıyor. Bu nedenle toplumsal hareketlerin son on yıllık performansını anlamak önem kazanıyor. Bu hareketlerin eylem repertuvarları, örgütlenme ölçekleri ve stratejileri nasıl şekilleniyor? Öncelleriyle benzerlikleri/süreklilikleri/farklılıkları, talepleri ve bunları ifade etme tarzları açısından nasıl tartılabilir? Çok daha gerilere gidildiğinde modernleşme karşıtı, sömürgecilik karşıtı hareketlerle veya köylü isyanlarıyla hangi eksenlerde karşılaştırma imkânları söz konusu olabilir? Ana-akım siyasetle ilişkileri nasıl şekilleniyor ve müesses nizama dahil olduklarında gerek tabanlarıyla ilişkileri bağlamında gerekse de kendi içlerinde ne tür dönüşümler geçiriyorlar? Bu sorular ve elbette daha da çeşitlendirilebilecek sorunlar etrafında 3.000 ila 5.000 kelimelik yazılarınızı 10 Kasım 2019’a kadar [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.