Anasayfa > Duyurular > Sol Popülizm

- 04 -
Haziran
2018

Sol Popülizm

Birikim’in sonbahar sayılarında “sol popülizm” tartışmasına yer vereceğiz. Popülist liderlerin ve hareketlerin yükselişe geçtiği iddiasını pek çok düşünür dile getiriyor. Kimisi kavramın sol ve sağ versiyonlarını ayırt etmeden bu yükselişi bir felaket alameti sayarken, bazıları liberal demokrasinin restorasyon imkânı olarak görüyor. Peki popülizmin alternatif bir sol yorumu ne tür imkânlara kapı aralayabilir? Sağ ve sol popülizmi hemzeminleştiren ana-akım politik yoruma nasıl bir sol popülist yorum ile mesafe alınabilir? Karşılaştırmalı muhasebeler bize, bilhassa Türkiye özelinde ne söyler? Türkiye’de bir sol popülizm deneyiminin ana hatları, böyle bir dert olacaksa, nasıl kurulabilir? Bu soru(n)ları tartışacak metinlerinizi 15 Ağustos 2018'e dek [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.