Ortadoğu Kitapları

Şah'ın Bütün Adamları
İsrail Sözlüğü
Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail
Arap Halkları Tarihi
Ortadoğu'da Maduniyet
Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları
Mısır´ın Sömürgeleştirilmesi
Eski Mezopotamya Tarihi
Suriye'de İktidar Mücadelesi
İslâm, Halk ve Devlet
İslâm'la Bir Yaşam
Mezopotamya ve Eski Yakındoğu