Iraklı Akademisyenleri Kurtarmaya Yönelik Acil Çağrı

Irak’ı sarmalamış olan trajedinin az bilinen yanlarından biri de ülkenin akademisyenlerine karşı yürütülen sistematik tasfiye kampanyası. Temkinli tahminlere göre dahi şimdiden 250 eğitimci katledilmiş ve daha yüzlercesi kayıplara karışmıştır. Binlerce insan can korkusuna ülkeden kaçarken Irak’ın –ABD işgaline alet olmayı reddetmiş– seküler orta sınıfı da hızla yok olmaktadır; ki bunun Irak’ın geleceği açısından çok uzun-erimli etkileri olacağı açıktır.

Henüz 14 Temmuz 2004 tarihinde, emektar muhabir Robert Fisk Irak’tan şöyle aktarıyordu: “Üniversite kadrosu, Amerikan ordusunun Bağdat’a girmesiyle başlayan Irak’ın kültürel kimliğinin imhası sürecini tamamına erdirmek maksadıyla ülkeyi akademisyenlerinden arındırmaya yönelik bir harekâttan kuşku duymaktadır”.

Suikast dalgası din, mezhep, kadın, erkek ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Uzmanlık farklılıkları da kaale alınmamaktadır: Öldürülenler arasında bilimle uğraşanlar olduğu gibi coğrafya, tarih ya da Arap edebiyat profesörleri de vardır. Ve bu suikastlara ilişkin olarak henüz tek bir kişi dahi tutuklanmamıştır.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi’ne göre, Irak’ın yüksek öğrenim kurumlarının yüzde 84’ü ya yakılmış ya da talan ve tahrip edilmiş durumdadır. Halbuki Irak’ın eğitim sistemi bölgenin en iyileri arasında yeralmaktaydı; ülkenin en önemli varlıklarından biri iyi eğitimli halkıydı.


Bu durum bir bütün olarak işgalin aynasıdır aslında: Cinai bir kayıtsızlık ortamında gittikçe serpilen akılalmaz boyutlarda bir felakettir söz konusu olan. İşgal kuvveti vasfı ve uluslararası insan hakları hukuku gereğince, akademisyenler dahil olmak üzre, Irak vatandaşlarının korunmasından nihai olarak Birleşik Devletler sorumludur.

İşbu imza kampanyası aracılığıyla hakim suskunluğu kırmayı amaçlıyoruz.

Uluslararası insan haklarını tatbik ve müdafa için çalışan örgütleri, bu suçları gündemlerine almaya çağırıyoruz.

Söz konusu yargısız infazları incelemek üzre bağımsız bir uluslararası soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Bu soruşturma aynı zamanda ülkedeki gidişatın kimin sorumluluğu olduğu meselesine de açıklık getirmelidir. Cenevre’deki UNHCHR (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Heyeti) bünyesindeki yargısız infaz özel rapörterini göreve çağırıyoruz.

Bu imza kampanyasına online katılabilir ya da [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Bu kampanya BRussells Mahkemesi tarafından başlatılmış olup şimdiden şu kurum, kuruluş ve bireylerden destek almıştır: CEOSI (İspanya), Irak Dünya Mahkemesi (WTI) Portekiz Oturumu, Iraktribunal.de (Almanya), İsveç Savaş-karşıtı Heyeti, the IAC (ABD), Uluslararası Orta Doğu Çalışmaları Birliği (IAMES), Alman Orta Doğu Çalışmaları Birliği (DAVO) ve Avrupa Orta Doğu Çalışmaları Birliği (EURAMES), ve şahsen, Noam Chomsky, Howard Zinn, Tony Benn, Eduardo Galeano, John Pilger ve Michael Parenti. Destekçilerin listesini görmek için tıklayın.

www.brusselstribunal.org/Academics.htm

Iraklı Akademisyenleri kurtarmak için eylem çağrısı

1. Herkesi, özellikle de akademisyen ve öğrencileri, Iraklı akademisyenlerin süregiden katlini ve Irak’ın eğitim altyapısının imhasını çevreleyen suskunluk perdesini yırtmaya; ve Iraklı akademisyenlerin, yabancı işgal ve tahakkümden azade, bağımsız ve demokratik bir Irak’ta yaşama hak ve özlemlerine destek olmaya çağırıyoruz.

2. Akademik kurum ve kuruluşları Iraklı meslekdaşlarıyla dayanışmaya davet ediyoruz.

3. Akademisyenleri, gerek sürgünde gerekse Irak’ta bulunan Iraklı eğitimciler ile dünyanın her köşesindeki üniversiteler arasında temaslar kurulmasına önayak olmaya çağırıyoruz.

4. Öğrenci örgütlerini Irak’taki öğrenci örgütleriyle ilişkiye geçmeye davet ediyoruz.

5. Eğitmenleri, Iraklı akademisyenlerin vaziyetine dair seminerler, dersler ve forumlar tertiplemek vasıtasıyla Irak’ın entelektüel birikimine sahip çıkmaya; meslekdaşlarını ve ilgili vatandaşları da bu amaç doğrultusunda seferber etmeye çağırıyoruz.

Dünyanın akademisyen ve aydınları, Iraklı meslekdaşlarını kurtarmak için hemen şimdi harekete geçmelidir.

[BRussells Mahkemesi, diğer örgütlerle işbirliği içerisinde, bir irtibat ağı kurmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye başlamıştır; bu mesele etrafında harekete geçmek isteyen birey ve gruplara bilgi ve destek sağlayabiliriz.]