Özgür Düşünce Mücadelesinin Yanındayız

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısının ardından başlatılan linç kampanyası, temel hak ve özgürlüklerin bir parçası olan düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesine yönelik bu örgütlü saldırı, devlet yönetimine artık bütünüyle hakim olan totaliter eğilimlerin somut tezahürüdür. Birikim dergisi, bu bildiriyi imzalayarak temel bir yurttaşlık hakkını kullanananların, insanî vicdanın sesi olanların yanındadır. Faili kim olursa olsun şiddeti siyasal müzakereyle ikame edenler, içinde boğulduğumuz bu kanlı gidişatın sorumlularıdır. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de, eşitlik ve barış, yaşam hakkı ve özgür düşünce mücadelesini kararlılıkla vereceğimizi ve bu mücadeleyi verenlerin yanında olacağımızı bildiririz.