Soma: Yas ve Unutmamak

Bu "sistemde" madenciliğin tarihi, iş kazası denenlerin ilke olarak iş cinayeti olduğunu öğreten bir tarihtir. Madene gömülen insanlarla birlikte, bunu da hiç unutmamak için...

http://www.riyatabirleri.net/16ton_ana.html