Anasayfa > Duyurular > “Toplumsal Hareketler” Dosyası için Yazı Çağrısı

“Toplumsal Hareketler” Dosyası için Yazı Çağrısı

Birikim’in Aralık 2019’da yayımlanacak 368. sayısında “toplumsal hareketler” tartışmasına yer vermeyi planlıyoruz. Yaklaşık son on sene içerisinde, Tunus’tan Mısır ve Suriye’ye “Arap Baharı” olarak çerçevelenen ayaklanmalardan İşgal Et, Öfkeliler, meydan hareketleri, forum grupları ve Sarı Yeleklilere uzanan eylemlilikler kendi tekilliklerine indirgenemeyecek kadar benzerlik taşımakla birlikte, öncelleriyle aynılaştırılamayacak kadar da farklılıklar barındırıyor.

Bu nedenle toplumsal hareketlerin son on yıllık performansını anlamak önem kazanıyor. Bu hareketlerin eylem repertuvarları, örgütlenme ölçekleri ve stratejileri nasıl şekilleniyor? Öncelleriyle benzerlikleri/süreklilikleri/farklılıkları, talepleri ve bunları ifade etme tarzları açısından nasıl tartılabilir? Çok daha gerilere gidildiğinde modernleşme karşıtı, sömürgecilik karşıtı hareketlerle veya köylü isyanlarıyla hangi eksenlerde karşılaştırma imkânları söz konusu olabilir? Ana-akım siyasetle ilişkileri nasıl şekilleniyor ve müesses nizama dahil olduklarında gerek tabanlarıyla ilişkileri bağlamında gerekse de kendi içlerinde ne tür dönüşümler geçiriyorlar?

Bu sorular ve elbette daha da çeşitlendirilebilecek sorunlar etrafında 3.000 ila 5.000 kelimelik yazılarınızı 10 Kasım 2019’a kadar [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.