Anasayfa > İletişim

İletişim

Yayımlanmak üzere yazılarınızı göndermek isterseniz [email protected] adresini kullanabilirsiniz.

Telefon: 0212 518 19 86 / E-posta[email protected]

Posta adresi: Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han, No: 3 Kat: 2 Cağaloğlu, Eminönü 34122 İstanbul

Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ömer Laçiner
Yazı İşleri Müdürü:  Barış Özkul
İmtiyaz Sahibi: Birikim Yayıncılık Anonim Şirketi
Vergi Sicil No: Beyazıt VD 1770396225
Ticaret Sicil No: 212030