Anasayfa > Güncel Yazılar

Türkiye’de Kamusal Alanın Paternalist Hassasiyetler Üzerinden Yeniden İnşası Üzerine Bir Tartışma

20 Ocak 2017

Uğur Çiftçi

Paternalist bakış açısı ülkeyi büyük bir aile, ülke yönetiminin başındaki kişiye de ailenin reisi/baba rolünü uygun görmektedir. Baştaki baba figürü aile reisinden beklentilere benzer beklentilerle şekillenirken, ailenin reisi de devleti bir aileyi yönetir gibi yönetmektedir. Cumhuriyet tarihinde...

2011-2013 Tutanakları Işığında Bugünkü Anayasa Değişikliği Süreci

17 Ocak 2017

Oya Yeğen

TBMM Genel Kurulu’nda on sekiz maddelik anayasa değişiklik paketi görüşülmeye devam ediyor. Teklifin şimdiye kadar sekiz maddesi kabul edildi ve henüz ikinci oylamaya geçilmedi. Yapılan değişikliklerin içeriği kadar, mecliste yaşanan görüntüler ve değişiklik yapım sürecindeki usul de yoğun tartış...

Yavaşlık Felsefesi

16 Ocak 2017

Özgür Taburoğlu

İnsan kalabalığının, kaynak noksanlığı ve yer darlığının olduğu her yerde, “yavaşlık felsefesi” olarak adlandırmayı deneyeceğimiz bir öğretiyi uygulamak zorunludur. Maddi kaynakların az olduğu yerde, bu noksanlığı tinsel öğretilerle telafi etmek, dışarıya dönük bir ilginin, iştahın biraz da içe d...

Anayasayı Düşünmek ve Serdar Tekin

11 Ocak 2017

Levent Köker

Elimin altında bir kitap. Adı, Founding Acts, Constitutional Origins in a Democratic Age. Türkçeye “Kurucu Edimler, Demokrasi Çağında Anayasal Kökenler” diye tercüme edilebilir. Yazarı Serdar Tekin. Ege Üniversitesi’nden. Daha doğrusu, olağanüstü hal hukuksuzluğu içinde son OHAL kanun hükmünde ka...

Yüz Yıllık “Anayasa Paketi”

09 Ocak 2017

Talat Ulusoy

Cumhur veya devlet başkanı da denilse, yasama ve yargıyı kendine bağlayan “başkan”, en hafifinden “otorite” sahibi olur. Otorite sahibi olan “kuvvet ve keramet sahibi” olarak görülür, gösterilir. “Keramet sahibi”nden mucize beklemek pek tabiidir. Yeter ki seçmenin çoğu buna inandırılsın. Keşke “k...

Kurşun Vızıltısı Değil, Sen Bir İnsansın

08 Ocak 2017

Burcu Karakaş

Bu yazıyı Taksim-Bostancı sarı dolmuşunda yazmaya başladım. Sağ yanıma oturan genç adamın kucağına telaşla yerleştirdiği kahverengi deri çantada saatli bir bomba olduğundan neredeyse emindim. Cüzdanından para çıkardığı sırada ellerinin titrediğini korku ve endişe içinde izledim. “Köprüyü geçene k...

Bir Çatışma Çözümü Modeli Olarak Güney Afrika: Post-Apartheid Perspektifinden Bugünü Anlayabilmek

05 Ocak 2017

Bahar Başer

Güney Afrikalı ünlü gazeteci Justice Malala 2015 yılında yayımladığı kitabına şu sözlerle başlıyordu: “Çok kızgınım! Çok öfkeliyim. Çünkü bunun bizde de olabileceğini hiç düşünmemiştim.” Ve devam ediyordu. “Ne olursa olsun, biz Mandela’nın çocuklarıyız. İşler buraya nasıl geldi?” Malala bu şekild...

Aidiyet Üzerine

02 Ocak 2017

Adalet Çavdar

Beraber düğünler yapmıştık, cenazeler kaldırmıştık. Ah edip sövmüşlüğümüzde çoktu birbirimizin rüyasına misafir oluşumuzda, beraber gündüz düşleri kuruşumuzda. Sonra ufacık kırgınlıkları kocaman yapıp birbirimize sarılmayı unutuşumuz da çok oldu. Yaşım daha neydi ki ben zamanla daha çok kırılmayı...

Gayatri Chakravorty Spivak ile Söyleşi: Hukuk Adaletten Şaştığında

30 Aralık 2016

Gayatri Chakravorty Spivak, Brad Evans

Madun çalışmaları alanının en önemli isimlerinden olan Gayatri Chakravorty Spivak ile yapılan bu söyleşi, temelde “şiddet” kavramına odaklanmış olsa da, bu bağlamda hukuk, adalet, direniş, feminizm ve edebiyat gibi alanlara temas ediyor. Adaletsiz bir hukukun körlüğüne dikkat çeken Spivak, “özgür...

Şehirlerde, Halk Otobüslerinde Güneşe Dua Etmek

26 Aralık 2016

Ali Eren Demir

Güneşe dua etmek bir Alevilik ritüelidir. Güneşi her sabah kalkıp selamlamak onun araladığı yaşama bir saygı ritüelidir. Alevilikte güneş yaşamın kaynağıdır. Ve her sabah doğanın uyandırıcısı olduğu için verilen tüm nimetlerin ve iyiliklerin kaynağı olduğu düşünülmektedir. İyi ile kötünün; aydınl...

Dil Varlığında Gerçekleşen Bir Aşk Söylemi

23 Aralık 2016

Simge Şirin

Dilin mevcudiyetinde esas ilişki yalnızca gösterilenin geçerli olduğu bir anlamı taşımaz. Görülen, dilin yansımalarında sınırlı olanla kendi kendinin yaratısı olur. Bu oluş, ötekine iletilen haliyle belirir. Beliren pek tabii bir ulaşılamaz olana dönüşebileceği gibi, anlamında yitirilene dönüşere...

İdeoloji Ve Hukukta Yorum: Birkaç Kuramsal Düşünce

21 Aralık 2016

Rafal Manko

O halde şu soru akla gelmelidir: Hukuki yorumu yapanın takdir yetkisini sınırlamakta ideolojinin gerçek rolü nedir? Ve takdir yetkisinin sınırı olarak ideolojiyle kendisi de şüphesiz yorum özgürlüğünü kısıtlama rolü oynayabilecek siyasetin ilişkisi nedir? Hugh Collins’e göre egemen ideoloji “düny...