Anasayfa > Güncel Yazılar

Patika Yolların İtaatsizliği

29 Mayıs 2017

Ali Eren Demir

İnsanların yaptığı ilk yollar patikalardır. Evden tarlaya, tarladan ormana, ormandan başka bir köye ve geriye. Patikalar bir yerden bir yere gitmenin en kısa değil, en kolay yoludur. Düzlükten dağa tırmanan patika düz değildir, sürekli bir sağa bir sola giderek yolu uzatır, ama çıkışı kolaylaştır...

Nostaljiye Vefa, Daha Ne Kadar?

28 Mayıs 2017

Taçlı Yazıcıoğlu

Nostaljinin bir hastalık olduğu benzetmesi bu yazıya özgü değil. Nostalji, gerçekten de 17. ve 18. yüzyıllarda hastalık olarak kabul edilirdi. Sonradan özellikle modernleşmenin sonucu olarak, çağa ya da topluma yabancılaşmanın ortaya çıkardığı entelektüel bir hastalık olarak tanımlandı. 19. yüzyı...

Barışçıl, Adil, Cinsiyetsiz Bir Futbol Mümkün: Selamsız Bandosu

24 Mayıs 2017

Merve Öztürk

Mavi-kırmızı-turuncu renkli Selamsız Bandosu oyuncuları politik duruşun sahaya taşınabileceğine, bunun önemli olduğuna inanıyorlar. Kadınlara, futbolun erkeklere ait olmadığını, herkesin oynayabileceğini göstermeye çalışırlarken aynı zamanda futbolun küfürsüz, mümkün olduğunca faulsüz, düşmanca d...

Türkiye’de Kamusallığın Buharlaşması ve Demokrasinin Sınırları

22 Mayıs 2017

Latif Yılmaz

Çatışmaların ve toplumsal huzursuzlukların kendini gösterdiği sahne ve bu çatışmalar etrafında geçici uzlaşıların sağlandığı ve tekrar bozulduğu uzam ise kamusal alandır. Bu belli somut bir mekân olabileceği gibi, somut mekândan azade bir tür virtüellik veya hayalî uzam da olabilir.

Metafizik Soy Zincirleri: Devlet, Din, Millet, Bayrak

17 Mayıs 2017

Özcan Doğan

Antropolojide soy kavramı kökensel nitelikler üzerinden bireyleri birbirine bağlayan ilişkiyi ifade eder. Aile veya kabile ortamında soy zincirleri somut, görünür ve saptanabilir niteliktedir. Aynı ebeveynlere ve aynı bireysel atalara sahip olan insanlar bu ortaklık üzerinden birleşir. Bu yakın v...

Egemen, Şiddet ve Ölüm

15 Mayıs 2017

Emek Yıldırım

En nihayetinde her birimizin muhtemel ve müstakbel birer kutsal insan olma hali ile yaşadığı bir dünyada, egemen gücün aşırı şiddetinin yöneldiği bugünün kutsal insanlarına olan tavrımız, aynı zamanda kamusal alanda bir istisna hali içinde ortaya çıkan kutsal insana ve kutsal hayatına dair algıyı...

Tukidides Tuzağı ve Üçüncü Dünya Savaşı

12 Mayıs 2017

Murat Devres

Söz konusu Tukidides tuzağından iki risk doğmaktadır. Yükselmekte olan güç sendromu birdenbire yükselen gücün, artmakta olan özbilinci, çıkarlarını savunma güdüsü, saygı ve tanınma hakkını talep etmesi demektir. Egemen güç sendromu ise bunun yansıması olarak kendini kanıtlamış olan gücün, "çöküş"...

Küreselleşme, ABD ve Trump’ın Dil Oyunları

10 Mayıs 2017

Latif Yılmaz

Donald Trump’ın “Ohio giderse ülke gider” sloganı bu gelişmeler ışığında okunduğunda anlam kazanmaktadır. Trump’ın korumacı, yerelci ve istihdam vaat eden popülist söylemleri ile birlikte ötekileştirici siyasal söylemlerinin gerisinde ABD ekonomisinde yaşanan sınai depremler bulunuyor. Şüphesiz b...

“Laf İçeriğin Üzerinde, Hâlâ”: Macaristan’da Olup Bitenlere Dair

08 Mayıs 2017

Sercan Çınar

9 Nisan günü gerçekleşen büyük yürüyüş ve mitingin üzerinden daha yirmi dört saat geçmemişken, Cumhurbaşkanı Áder’in CEU’yu kapatan yasayı onayladığının duyulması üzerine, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu gruplar Budapeşte sokaklarını tekrardan doldurmaya başladılar. Budapeşte’nin dışında Deb...

Sandık İttifakı ve Ötesi

05 Mayıs 2017

Orhan Esen

Hayır’cıların listesini çıkarmaya soyunabiliriz, ama besbelli, sonu yok, her grubun içinden bir dizi alt küme daha çıkacaktır, uzar gider. Faydası olur muydu? Tersine, parçalılık duygusunu pekiştirebilir. Sandık ittifakını analiz etmekse, diğer yöntem. Siyasal imkânları görmenin yolu malzemeyi di...

Uyan Uykundan Uyan Artık ya da Demokrasinin Beşiğinde Erken Seçim

03 Mayıs 2017

Işın Eliçin

Benzerlikler sizin de dikkatiniz çekmiştir ama ben yine de altını çizeyim: Koalisyonların istikrarsızlık üreteceği iddiası (“400 milletvekilini verin, bu iş huzur içinde çözülsün”e varmasa da), kaosla korkutma ve çoğulculuğun karşısına çoğunluğu çıkararak elde edilecek güçlü liderlik vaadi… Zizek...

KHK İktidarı

01 Mayıs 2017

Osman Elbek

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin şeriatçı bir iktidar kuracağını zannederek tüm cephanesini laiklik ilkesine yükleyen memleketimin sosyal demokrat ve kimi sol siyasetinin görmesi gereken bir gerçek var: AKP şeriatçı değil, biyopolitik bir iktidarı başarıyla var etmiştir. Bu nedenle laiklik üzerinde...