Silahların Gölgesinde Demokrasi Olmaz

Basına ve Kamuoyuna,

27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay Başkanlığı görev ve yetkilerini belirleyen yasaları çiğneyerek darbe tehdidinde bulunmak suretiyle politikaya bir kez daha müdahale etti. Bu, demokratik ilkelerle bağdaşmayan ve demokratik olduğunu ileri süren hiç bir rejimde hoş görülemeyecek bir tavırdır.

Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bildiride bir yandan bir kez daha “şeriat tehlikesi” iddiasını toplum içinde huzursuzluk ve korku yaratmak, bu suretle daha otoriter ve daha anti-demokratik bir rejimin kapısını aralamak adına ileri sürerken, diğer yandan “ne mutlu Türk’üm diyene” anlayışına karşı çıkan herkesi düşman olarak gördüğünü belirterek Türkiye’nin bütün etnik ve kültürel farklılıklarını reddettiğini vurguladı. Bu, aynı zamanda çeşitli etnik ve kültürel grupların gördüğü baskıları körükleyecek, bu gruplara yönelik ayrımcı ve şiddet içerikli yaklaşımları arttıracak bir söylemdir. Bildiri, açıkça Türkiye’nin çok-kültürlülük ve farklı etnik grupların eşitliği gibi en temel sorunlarının çözümünde demokrasiden yana olan güçlere yönelik bir tehdidin ifadesidir.

Daha önce üç kez darbe yapan ve doğrudan ya da dolaylı yollarla siyasi süreçler üzerinde bir müfettiş rolü oynamaya devam etmek istediği anlaşılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bu tür müdahaleleri, Türkiye’de demokrasinin ve demokrasi bilincinin gelişmesi önünde en büyük engellerden biridir. Bu müdahalelere gerekçe olarak gösterilen asılsız korkular kadar müdahalelerin yarattığı şiddet ortamı da, her defasında toplum içinde giderilmesi oldukça zor bireysel ve toplumsal travmalara yol açarken, bir yandan da insanların bu şiddet ve korku karşısında kendilerini güçsüz ve değersiz hissetmelerine, farklı dünya görüşleri içerisinde anlamlı bir yaşam oluşturma çabalarını sürdürememelerine neden olmaktadır.

Böylesi bir psikolojik sürecin getirdikleri; demokratik tutum ve davranışların anlamını yitirmesi, insanların çaresizlik içinde kendi iradelerini ortaya koymaktan geri çekilmeleri, siyasal yabancılaşmanın artması, kendilerine ve geleceğe yönelik inancı kalmayan, içinde yaşadığı toplum ile ortak kader ve ortak yaşam kurma becerileri körelmiş, toplumsal değerlerini kaybetmiş bireylerin ortaya çıkmasıdır. Ahenkli bir toplum oluşturmasına izin verilmemiş korkulu bireyler ve topluluklar otoriter siyasi yapılara, faşizme, ırkçılığa, cemaatleşmeye ve şiddete yönelebilmektedirler. Toplum böylesi durumlarda kendi iradesine ve gücüne dair güvensizlikten dolayı, demokrasinin sorunlarına demokratik mücadeleyle çözüm aramak yerine, otorite ve sıkıdüzen vaat eden anlayışların peşine takılabilmekte, farklılıklara karşı daha derin önyargılar beslemekte, itaatkâr bir anlayış geliştirmekte ve hatta demokratik yapıyı, yasaları ve halk iradesini hiçe sayan bir askeri müdahaleyi destekleyebilmektedir.

Yeni toplumsal ve bireysel travmaların ortaya çıkmasını engelleyebilmek ve demokrasi bilincinin gelişebilmesine destek olabilmek için biz aşağıda imzası bulunanlar, TSK’nin politikaya yönelik müdahalelerine karşı olduğumuzu duyuruyoruz. Yine bir askeri rejimin yaptığı anayasayı bile çiğnemekte sakınca görmeyen bu anlayışın Türkiye’yi ileriye değil, geriye götüreceğine inanıyoruz. Bu çağrıyı yaparken Türkiye’nin, toplumsal adalet ilkesine dayalı demokratik bir anayasaya, demokratik bir seçim sistemine ve adil bir hukuk sistemine ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye demokrasisinin içine düştüğü bunalımlardan anti-demokratik rejimler aracılığıyla değil, ancak demokratikleşmeyle çıkabileceğini bir kez daha vurguluyor, tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu demokratik değerlere ve ilkelere sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Ahmet Erdil (Psikolog), Arzu Çakar (Psikolog), Arzu Uyar (Psikolog), Aydan Gülerce (Prof. Dr. Klinik/Organizasyonel Ve Eleştirel Psikoloji), Ayperi Öziş (Psikolog), Ayşe Bombacı (Psikolog), Ayşe Çetiner (Psikiyatrist), Ayşegül Tonbaklar (Psikolog), Ayşenur Bay Aytekin (Psikolog), Ayten Zara Page (Öğretim Görevlisi), Barış Tok (Psikolog), Benek İşmen (Psikiyatr), Betül Bozkurt (Psikolog), Ceren Yalçınkaya (Psikolog), Ceyda Çelebi (Psikolog), Damla Çimen (Psikoloji Öğrencisi), Deniz Eryılmaz (Psikolog), Dinçer Kocalar (Klinik Psikolog), Dr. Çağay Dürü (Klinik Psikolog), Ebru Salman (Psikolojik Danışman), Ebru Sorgun (Psikolog), Ebru Temiz (Klinik Psikolog/Öğretim Üyesi), Eda Tırpan (Psikolog), Elif Yaman (Öğrenci), Elif Yeşilbaş (Psikolog), Emine Ateş (Psikolog), Engin Olcay (Psikiyatr), Erdem Onuriş (Psikolog), Ersin Aslıtürk (Asistan/Öğrenci), Evrem Tilki (Psikolog), Evren Yüksel (Psikolog), Ezgi Denizel Güven (Psikolog), Ezgi Topal (Psikoloji Öğrencisi), Fatma Şener (Psikolojik Danışman), Fatma Tanış (Psikolog), Filiz Çömez (Psikolog), Fulya Giray (Öğrenci), Gamze Özçürümez (Psikiyatri Uzmanı), Gonca Soygüt (Klinik Psikolog, Öğretim Üyesi), Gözde Kıral (Psikolog, Yüksek Lisans Öğrencisi), Gözde Teker (Psikolog), Gül Kayserili (Psikoloji Öğrencisi), Gülay Yaşar (Öğrenci), Güneş Kayacı (Öğrenci), Güneş Özen (Psikolog), Güray Hoş (Psikolog), Güzide Karadağ (Psikiyatrist), Hale Bolak Boratav (Sosyal Psikolog, Öğretim Üyesi), Haluk Asuman Savaş (Psikiyatrist), Harika Kökalan (Psikolog), Harika Yücel (Psikolog), Hasan Herken (Doktor), Hejan Epözdemir (Psikolog), Hilal Kaplan (Psikolog), Hivren Özkol-Kırali (Psikolog/Doktora Öğrencisi), Hüseyin Efe Tok (Öğrenci), İbrahim Burç (Öğrenci), İbrahim Duvarcı (Psikiyatrist), İdil Saliha Küntüz (Psikoloji Öğrencisi, Fotoğrafçı), İlhan Döğüş (Öğrenci), Kaan Demir (Uz.Psikolog), Kübra Akharman (Öğrenci), Kübra Özmal (Öğrenci), Lale Orhon (Psikolog), Mahmut Şefik Nil (Psikolog), Mehmet Antmen (Doktor), Melek Göregenli (Akademisyen), Melike Elbasan (Öğrenci), Merve Sağır (Lisans Öğrencisi), Metehan Irak (Psikolog), Metin Özdemir (Psikolog/Doktora Adayı), Mirdad Soylu (Öğrenci), Murat Paker (Yrd.Doç., Klinik Psikoloji Ve Tıp Doktoru), Mustafa Çam (Psikiyatri Uzmanı), Mustafa Merter (Tıp Doktoru), Nazlı Sinem Koytak (Psikolog), Neslihan Rugancı (Klinik Psikolog), Nevfel Boz (Psikolog), Nihat Kaya (Psikiyatrist), Nuray Öner (Öğrenci), Oğuz Mordağ (Öğrenci), Olga Hünler (Klinik Psikolog/Doktora Öğrencisi), Ömer Şirin (Psikolog), Önder Cengiz (Öğrenci), Onur Gülbudak (Psikolog), Özcan Elçi (Uzman Psikolog), Özge Var (Psikoloji Öğrencisi), Özge Yenier Duman (Psikiyatr), Özge Yılmaz (Psikolog), Özgül Özcan (Psikolog), Özgür Bayden (Öğrenci), Özgür D. Yurtsever (Psikolog/Yüksek Lisans Öğrencisi), Özgür Öğütcen (Psikiyatri Asistanı), Özlem Akarken (Psikolog), Özlem Çolak (Psikolog), Öznur Acicbe (Uzm. Psikolog/Doktora Öğrencisi), Pelin Karakuş (Sosyal Psikolog), Pervin Erdem (Doktor), Pınar Önen (Klinik Psikolog), Pınar Şener (Psikolog), Rabia Özbaş (Klinik Psikolog), Rabia Sultan Eroğlu (Psikolog), Resul Tura (Psikolog), Reyhan Çakmak (Psikolojik Danışman), Rukiye Karaköse (Psikolojik Danışman), Saadet Çetin (Psikoloji Öğrencisi), Seda Saluk (Öğrenci), Sedat Işıklı (Klinik Psikolog), Sedat Yağcıoğlu (Psikolog), Sedef Kandırmış (Öğrenci), Selçuk Aslan (Psikolojik Danışman), Sena Sarıkoç (Öğrenci), Sena Tek (Öğrenci), Sertan Batur (Doktora Ögrencisi), Sevda Sakarya (Klinik Psikolog), Sevgi Öztürk (Psikolog), Sinan Tetik (Lisans Öğrencisi), Sümeyye Yaşar (Psikoloji Lisans Öğrencisi), Umut Yılmaz (Öğrenci), Yeliz Yıldız (Psikolog), Zahide Çakır (Psikoloji Öğrencisi), Zehra Özdil (Öğrenci), Zübeyit Gün (Psikolog), Zuhal Kalaycı (Psikolog), Züleyha Aydın (Psikoloji Öğrencisi).