4. Ulus Baker Buluşması

4. ULUS BAKER BULUŞMASI
15-16 EKİM, ODTÜ MİMARLIK AMFİSİ

15 Ekim Cumartesi

10.00-12.00

Sosyal Bilimciler, Belgesel Sinema ve Sosyal Bilimler İlişkisini Tartışıyor
Ahmet Gürata, Burcu Şimşek, Ersan Ocak

13.00-15.00

Belgesel Sinemacılar, Belgesel Sinema ve Sosyal Bilimler İlişkisini Tartışıyor
Dursun Özden, Enis Rıza Sakızlı, Hasan Özgen

15.30-17.30

Güncel Sanat, Video ve Sosyal Bilimler
Nermin Saybaşılı, “Sanatın Ara Yollarında: Duygu, Kurgu, Deneyim”
Burak Delier, "İki Dilli Bir Ürünün Hikayesi: Tersyön Fizibilite Araştırması"
Ege Berensel, “Ulus Baker’in Montaj-Düşüncesi”

18.00-19.00

Video Gösterimi: Ölüm Ağıtları için bir Plan Sekans, Filippo Bonini Baraldi Etnomüzikoloji ve
Video: Duygulanım Biçimleri Üzerine, Filippo Bonini Baraldi

16 Ekim Pazar

10.30-12.30

Bireyleştirme İlkesi, Toplumsal Tipler, Toplum/İnsan Bilimleri
Ali Akay, Levent Kavas, Onur Kara, Tansu Açık

13.15-14.45

“Boşuna Mı Okuduk?”: Güvencesizler, Diplomalı İşsizler
Aksu Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün

15.15 -18.00

Forum: Beden, İmaj ve Ben
Nurşen Bakır " Biçimsiz İçerik İdeolojileri"
Göksun Yazıcı "Duygulanım ve Çokluk"
Gülsüm Depeli " Merakın Disiplinerleşmesi ve Görsel Merak"
Ayşe Uslu "Ulus Baker'de Beden ve Düşünüş İlişkisi"

18.15-19.00

Forum: Bir Çatı Fikri